Pravidla pro použití fotografií ze stránek www.elida.cz

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

 
Fotografie ze stránek www.elida.cz není možno volně použít bez svolení autora.
 
Je-li však viditelné zobrazení textu nebo odkazu
www.elida.cz  na fotografii nebo přímo pod fotografií, je možno tyto použít bez svolení autora.
Zobrazení výše uvedeného odkazu nebo textu jinde, než na fotografii nebo přímo pod fotografií, se nepřipouští.
 
Fotografie není dovoleno:
- šířit a upravovat.
- vydávat za vlastní.
- prodávat dále. 
- využívat nezákonným způsobem.
 


 
Odkazy k tomuto tématu:
 
Platné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (.doc, 633 kB) 
Poznámka: tento dokument je kopií textu původně vystaveného na http://www.sbirka.cz/ a slouží pouze pro informaci.
 
 
CHIP ON LINE
Fotografie: Také s licencí
Internet je plný obrázků: na Wikipedii, Flickeru, Google obrázky dokonce vyhledává podle názvu. A třeba se vám podaří najít obrázek, který byste chtěli umístit na webovou stránku nebo do své prezentace. Zda je obrázek možné použít, to záleží na jeho licenci. Autorské právo je ovšem přísné. Fotografie ani nemusí být označena symbolem ©, který znamená "Všechna práva vyhrazena", abyste nemohli obrázek libovolně použít. Právě naopak: Jen když autor obrázku uvádí souhlas s jeho použitím, tak si můžete obrázek vypůjčit. Navíc si autor může definovat, za jakých podmínek můžete s obrázkem pracovat.
Je také ale hodně fotografů, kteří nabízejí své obrázky ke stažení zcela bezplatně, platí zde ovšem pravidlo, že musí být uveden autor fotografie. Za porušení licenčních podmínek hrozí sankce v řádu i desítek tisíc korun.
  
TEL +420

483 310 522    Jiří Švestka (autor fotografií)

Datum poslední změny:  14.01.2011